versiunea in limba romana - Konis Kon 
versiunea in limba engleza - Konis Kon 
Facebook - Konis Kon 
versiunea in limba romana - Konis Kon 
versiunea in limba engleza - Konis Kon 
Facebook - Konis Kon 

Politica de confidențialitate

Untitled Document

Informații generale
Prezenta Politică de confidențialitate (“Politica”) explică modul în care SC KONIS KON SRL (denumită în continuare: ”KONIS KON”) colectează, utilizează şi gestionează informaţiile cu caracter personal. KONIS KON se angajează să protejeze şi să respecte confidențialitatea, asigurându-se că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu strictețe principiile și normele Regulamentului European.
În Uniunea Europeană, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate conform prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 (privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date) care se aplică de la data de 25.05.2018 (denumit în continuare „RGPD” sau „Regulamentul european”).
Cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm, KONIS KON este “operator de date”, adică entitatea care stabileşte scopurile pentru care şi mijloacele prin care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

Prezenta Politică este valabilă începând cu data de 25 mai 2018, având rolul de a vă informa că KONIS KON aplică și respectă prevederile Regulamentului european, cu privire la:
- prelucrările de date cu caracter personal derulate de operator, în vederea desfășurării activităților specifice, conform obiectului de activitate;
- prelucrările de date cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului;
- prelucrările de date cu caracter personal ale angajaților, candidaților și colaboratorilor KONIS KON efectuate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale cu privire la legislația muncii, cea financiar-fiscală etc.

Revizuim Politica de confidențialitate periodic şi vom prezenta orice actualizări pe această pagină web.

Pentru a ne contacta în legătură cu informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sau această Politică, vă rugăm să folosiți următoarele date de contact:

Denumirea companiei: SC KONIS KON SRL
Adresa: Str. Trei Fantani FN, Vlădiceni (Tomești) – 707518, jud. Iași, România
Telefon/fax: 0040.232.272555
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Definiții

Date cu caracter personal” = orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prelucrare” = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
Operator” = persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii Europene sau în dreptul intern;
Vizitator” = orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul;
„Persoană vizată” = orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către KONIS KON în calitate de operator (de exemplu, clienții, vizitatorii site-ului, angajații KONIS KON etc.);
Restricționarea prelucrării” = marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
Sistem de evidență a datelor” = orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;
Destinatar” = persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;
Parte terță” = o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
Consimțământ” al persoanei vizate = orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
Încălcarea securității datelor cu caracter personal” = încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
Autoritate de supraveghere”, (în continuare ANSPDCP - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării de Date cu Caracter Personal) = autoritate națională publică, autonomă și independentă, instituită în temeiul articolului 51 din RGPD, având drept obiectiv apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice aflate pe teritoriul României, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera circulație a acestor date. Are sediul în București, Bulevardul Magheru nr 38-40

.
Ce categorii de date cu caracter personal colectăm și prelucrăm?
KONIS KON prelucrează date cu caracter personal referitor la următoarele categorii de persoane fizice:

 • ● reprezentanții/persoanele de contact desemnate de catre un client/partener contractual/furnizor al KONIS KON;
 • ● angajatii și colaboratorii KONIS KON;
 • ● candidatii pentru angajarea in cadrul KONIS KON;
 • ● vizitatorii site-ului www.konis.ro

KONIS KON colecteaza si prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • ● informaţii de contact: nume, prenume, semnatura, telefon, e-mail, adresa, profesia;
 • ● date colectate automat atunci când vizitați site-ul nostru (IP, browser utilizat, timp de vizitare a site-ului, pagini accesate, zona de provenienta etc.);
 • ● cu privire la angajaţii/colaboratorii/candidatii KONIS KON: date de formare profesionala – diplome – studii, date privind istoricul angajarilor, functie, salarii şi bonusuri acordate, cont bancar, informatii privind monitorizarea activitatii, training-uri, teste, chestionare, imagine, serie si numar buletin/pasaport, cod numeric personal, date privind starea de sanatate, religie, date privind savarsirea de infractiuni/condamnari penale/masuri de siguranta, date privind sanctiuni disciplinare, date cu caracter personal care pot rezulta in cursul cercetarilor disciplinare, precum si orice alte categorii de date pe care angajatii/candidaţii ni le furnizeaza in mod direct.

Datele personale colectate prin observaţie (de ex. prin intermediul camerelor de securitate amplasate în obiectivele în cadrul cărora KONIS KON își desfășoară activitatea), în scopul asigurării intereselor legitime (precum asigurarea siguranţei angajaţilor KONIS KONS, protejarea proprietăţii KONIS KON, securitatea sistemelor informatice şi mobile ale KONIS KON), nu servesc realizării unor activități de analiză ori profilare.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal
Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • ● Pentru prestarea serviciilor KONIS KON în beneficiul dumneavoastră

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • ● furnizarea produselor si serviciilor;
 • ● solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • ● gestionarea reclamațiilor și sesizărilor;
 • ● asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la comenziile efectuate de dumneavoastră sau la bunurile și serviciile KONIS KON.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între KONIS KON și dumneavoastră. Anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 • ● Pentru îndeplinirea obligațiilor KONIS KON față de salariații proprii
 • ● întocmirea, modificarea, actualizarea, suspendarea, întreruperea contractelor individuale de muncă;
 • ● completarea/actualizarea Registrului General de Evidență a Salariaților (REVISAL);
 • ● calculul și plata drepturilor salariale cuvenite, a contribuțiilor datorate;
 • ● asigurarea înregistrării corecte și complete a informațiilor contabile, întocmirea și transmiterea rapoartelor financiare către instituțiile statului, conform prevederilor legislației;
 • ● gestiunea carierei și a formelor de instruire și formare profesională;
 • ● asigurarea sănătății și securității muncii;
 • ● asigurarea unor drepturi și nevoi speciale;
 • ● gestionarea, prelucrarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea documentelor de personal în condiții de securitate și confidențialitate, conforme prevederilor Regulamentului european.

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal este îndeplinirea obligațiilor legale ce survin KONIS KON în calitate de angajator.

 • ● Pentru marketing

Pentru a vă ține la curent cu cele mai bune oferte privind produsele și serviciile KONIS KON, vă vom trimite prin e-mail/telefonic/poștă etc. informatii și/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii și activități ale KONIS KON.
În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dumneavoastră prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin contactarea KONIS KON folosind datele de contact descrise mai sus, urmând să dăm curs cererii dumneavoastră.
În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dumneavoastră pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate. 

 • ● Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
– Măsuri de protecție a site-ului web față de atacuri cibernetice:
– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.
De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

Unde sunt stocate datele dumneavoastră cu caracter personal?
Păstrăm datele cu caracter personal colectate în medii sigure. Informațiile dumneavoastră cu caracter personale sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoane fizice. Datele prelucrate sunt stocate în sediile şi sistemele IT ale KONIS KON.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal
După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

 • ● furnizorilor de servicii de curierat;
 • ● Inspectoratului Teritorial de Muncă
 • ● furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • ● Instituțiilor finaciare ale statului pentru plata contibuțiilor obligatorii

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României.

Cât timp păstăm datele cu caracter personal
În calitate de operator, KONIS KON va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, în strict acord cu durata necesară realizării scopurilor de prelucrare pentru care au fost colectate, asigurându-se conformitatea cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile referitoare la obligația de arhivare
Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cookies
Site-ul nostru utilizează fișiere de tip Cookie. Pentru informații detaliate despre acest tip de fișiere vă rugăm să consultați Politica privind fișierele de tip cookie.

Care sunt drepturile dumneavoastră privind confidențialitatea datelor frunizate?
În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal indicate în prezenta Politică de confidențialitate, fiecare persoană vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:
(a) dreptul la informare - dreptul de a fi informat cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către KONIS KON, în conformitate cu cerințele legale;
(b) dreptul de acces la date - dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere și în condițiile stabilite de legislație, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
(c) dreptul de intervenție asupra datelor - dreptul de a obține de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere și în mod gratuit: (1) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; (2) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; (3) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform pct. (1) sau pct. (2), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;
(d) dreptul de opoziție - dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
(e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate - dreptul de a obține intervenția umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie și de a contesta decizia.
(f) dreptul la portabilitate - în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră și este este realizată prin mijloace automate, aveți dreptul de a solicita KONIS KON să vă transmită datele unui alt operator.


În situația în care apreciați că prelucrările de date realizate de KONIS KON în contextul relaționării cu dumneavoastră încalcă drepturile prevăzute de Regulamentul European, vă puteți adresa operatorului cu o cerere scrisă, datată și semnată sau prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul General Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, telefon 0318.059.211, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).

În toate cazurile, KONIS KON va respecta drepturile dumneavoastră precum și prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016.

În cazul în care ne veți adresa cereri privind datele cu caracter personal prin e-mail/poștă, pentru a vă transmite răspunsul, va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți orice alte detalii care să ne ajute să răspundem solicitării dumneavoastră.